กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

114.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับทัตกรรมและมีการจัดซื้อและมอบอุปกรณ์แปรงสีฟันสามารถดำเนินการได้หรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 13/09/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 13/09/2560 โดย Admin