กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

128.ตอบข้อหารือกองทุน อบต. พลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี กรณีการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายรำวงย้อนยุค


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 02/11/2017 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 02/11/2017 โดย Admin