กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

131.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลนครลำปางหารือแนวทางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามประกาศฯ ข้อ 7(3)


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 20/11/2017 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 20/11/2017 โดย Admin