อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

132.สปสช. เขต 1 กรณีเทศบาลเมืองแกนพัฒนาหารือค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการในการประชุมคณะกรรมการกองทุน


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 24/11/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 24/11/2560 โดย Admin