กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

133.หนังสือตอบข้อหารือกรณี สปสช.เขต 5 ราชบุรี หารือการโอนงบประมาณเพื่อจัดบริการ LTC ปี 2560 ของเทศบาลตำบลต้นคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 27/12/2017 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 27/12/2017 โดย Admin