กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ใช้ของเดิม

เอกสาร แบบฟอร์ม ในการดำเนินงาน LTC
03/09/2560
https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail...
อ่าน : 3504

Update_เอกสารประกอบการแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฯ
19/07/2560
Download เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพ...
อ่าน : 3936

โครงการตัวอย่าง ชุดที่ 1 (31 โครงการ) และชุดที่ 2 (10 โครงการ)
08/11/2559
สปสช.ได้พัฒนาโครงการตัวอย่าง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ใช...
อ่าน : 29520

รวมตอบข้อหารือกองทุนฯ ตำบล 57-59
06/03/2560
รวมหนังสือตอบข้อหารือ ที่รวบรวมการตอบเป็นลายลักษณ์...
อ่าน : 4950

Flow ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
16/02/2560
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักสนับสนุนร...
อ่าน : 7035

การปรับปรุงรหัสประจำตัวกองทุนฯ (Username)
09/02/2560
ตามที่ สปสช.ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสประจำตัวก...
อ่าน : 3978

อ่านทั้งหมด
Q: 122.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพาคำ จ.เชียงราย สนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด 7(3)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 121.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 ระยอง กรณีเทศบาลเมืองศรีราชา สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำเครือข่ายด้านสุขภาพให้กับกลุ่มแกนนำเครือข่ายสุขภาพ 7(2)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 120.หนังสือตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีกองทุนเทศบาลนครยะลา หารือการสนับสนุนเงิน LTC ให้กับศูนย์บริการฯ ของเทศบาล
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 119.หนังสือตอบข้อหารือสปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลหนองแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี หารือรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 118.ตอบข้อหารือสปสช. เขต 1 เชีียงใหม่ กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่การสนับสนุนโครงการตรวจคัดกรองโรค
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 117.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 12 กรณีโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง หารือเรื่อง CM ลาออกจากราชการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
อ่านทั้งหมด