กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ใช้ของเดิม

Update_เอกสารประกอบการแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฯ
19/07/2560
Download เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพ...
อ่าน : 2143

โครงการตัวอย่าง ชุดที่ 1 (31 โครงการ) และชุดที่ 2 (10 โครงการ)
08/11/2559
สปสช.ได้พัฒนาโครงการตัวอย่าง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ใช...
อ่าน : 26187

รวมตอบข้อหารือกองทุนฯ ตำบล 57-59
06/03/2560
รวมหนังสือตอบข้อหารือ ที่รวบรวมการตอบเป็นลายลักษณ์...
อ่าน : 4085

Flow ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
16/02/2560
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักสนับสนุนร...
อ่าน : 5810

การปรับปรุงรหัสประจำตัวกองทุนฯ (Username)
09/02/2560
ตามที่ สปสช.ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสประจำตัวก...
อ่าน : 3586

โครงการบันดาลใจ 1/60
10/01/2560
https://www.facebook.com/obt.nhso.go.th/?hc_ref=PA...
อ่าน : 5450

อ่านทั้งหมด
Q: 109.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหาดสูง
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 108.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยวิธี Liquid Based Cytology โดยสนับสนุนให้กับสถานบริการสาธารณสุขสามารถสนับสนุนได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 107.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 อุดรธานี กรณีกองทุนตำบลศรีชมพู จังหวัดบึงกาฬ สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา (สปสช.ได้ตอบข้อหารือประเด็นลักษณะดังกล่าวแล้ว)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 106.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีกองทุนตำบลพิชัยหารือการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและมีการจัดหาวัสดุ (สปสช.ได้ตอบข้อหารือประเด็นลักษณะดังกล่าวแล้ว)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 105.ตอบข้อหารือ อบต.ป่งไฮ กรณีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคงเหลือจากปีที่ผ่านมา ต้องขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 104.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่หารือการสนับสนุนงบกองทุนอบรม อสม. ตามหลักสูตรฟื้นฟู
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
อ่านทั้งหมด