ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 08/10/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 08/10/2561 โดย Admin